DECÉS
Nom
Telèfon
Email
Persones unitat familiar Cap de família; Sexe i edat:

Parentiu amb el cap de família; Sexe i edat

Parentiu amb el cap de família; Sexe i edat

Parentiu amb el cap de família; Sexe i edat

Parentiu amb el cap de família; Sexe i edat

Parentiu amb el cap de família; Sexe i edat

Parentiu amb el cap de família; Sexe i edat


Nacionalitat
Altres característiques Capital d'accidents addicional

Trasllat al país de residència en cas de residents?

Comentaris

Enviar a: