Skip to main content
Imagen de Ventanas Edificio
SOMS TRANSPARENTS

INFORMACIÓ LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Li donem la benvinguda al nostre lloc web. A continuació, exposem els termes i condicions d’ús del present lloc web i li agraïm llegir-los abans de continuar amb la navegació.

Multisegur Assegurances SA com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a les lleis aplicables, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com les normatives aplicables en matèria de protecció de dades personals.

1. Dades de Multisegur Assegurances SA

Multisegur Assegurances SA és propietari del lloc web: multisegur.com

Titular: Multisegur Assegurances SA
NRT: A-705199-S
Adreça: C. Baixada del Molí, 14 baixos – AD500 Andorra la Vella
Telèfon: +376 808 808
Adreça de correu electrònic: multisegur@multisegur.com
Inscripció Registral: .

La navegació en aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari (en endavant, “Vostè”).

Tota utilització contrària a la prevista en aquest document queda totalment prohibida.

2. Objecte

Multisegur Assegurances SA a través del seu lloc web tracta les dades personals facilitades pels seus clients i/o usuaris per tal de dur a terme la gestió administrativa, comercial i contractual, atendre les sol·licituds d’informació rebudes, respondre les consultes plantejades, prestar els serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials, per mitjans electrònics, sobre els seus serveis oferits.

L’accés a aquest lloc web o la utilització per part de Vostè implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d’aquest Avís Legal.

Multisegur Assegurances SA es reserva el dret d’alterar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, els termes d’aquest Avís Legal. Cada cop que utilitzi el lloc web regiran els termes d’ús previstos a l’ Avís Legal, d’acord amb les modificacions introduïdes en cada moment. Per això li recomanem que ho llegeixi detingudament cada cop que entri en el lloc web.

3. Accés i ús del lloc web

Vostè accedeix al lloc web de Multisegur Assegurances SA sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats en aquest lloc web tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa Multisegur Assegurances SA.

Multisegur Assegurances SA posarà els Mitjans raonables que estiguin a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en el seu lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

Així mateix, Multisegur Assegurances SA no garanteix l’absència de virus informàtics o altres elements lesius en aquest lloc web. En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, degut a la presència de qualsevol virus, pugui patir el seu sistema informàtic (hardware o software) quan Vostè accedeixi al lloc web o l’utilitzi, o de tercers involucrats. Si bé, des que hagi tingut constància de la seva existència, Multisegur Assegurances SA emprarà tots els mitjans al seu abast per posar remei i assegurar-li en la mesura que sigui possible, l’ús pacífic del seu lloc web.

Queda totalment prohibit realitzar qualsevol acció (inclosa a la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui perjudicis o alteracions en els continguts d’aquest lloc web, així com intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic.

Multisegur Assegurances SA no es responsabilitza dels danys i prejudicis que puguin patir els seus equips informàtics per haver utilitzat de forma indeguda o negligent aquest lloc web.

4. Propietat intel.lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part d’aquest lloc, es a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (apariència externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de Multisegur Assegurances SA o bé s’exploten sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels mencionats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.

Vostè podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitarà d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, Vostè té prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en aquest lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquest lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

5. Propietat industrial

Les marques i logotips presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre la propietat industrial. Igualment, els logotips que identifiquen a Multisegur Assegurances SA són de la seva propietat exclusiva.

multisegur.com és un domini registrat per Multisegur Assegurances SA.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal del lloc web al disc dur del seu ordenador, o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació de qualsevol signe distintiu anteriorment mencionat i que es trobi en aquest lloc web, excepte autorització expressa del seu titular.

6. Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (“enllaços”) a aquest lloc web, haurà de ser autoritzat i prèviament per escrit per Multisegur Assegurances SA, havent-se d’establir l’enllaç en qualsevol cas a la seva pàgina inicial.

Tots els enllaços a llocs web externs (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a la seva disposició altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

Multisegur Assegurances SA no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web externs. En el cas de que Vostè detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer pot dirigir la seva observació a la direcció de correu electrònic: multisegur@multisegur.com, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.

7. Seguretat en les transaccions

Les consultes efectuades en el lloc web de Multisegur Assegurances SA es gestionen a través d’una zona segura. La confidencialitat de les dades està plenament garantida, en relació amb les dades personals que es tracten, incloent les dades relatives a les targetes de crèdit facilitades per assegurar la reserva.

Tota informació confidencial que s’envia mitjançant aquest lloc web està encriptada i, per tant, protegida davant l’accés per part de tercers.

8. Política de Protecció de Dades

Multisegur Assegurances SA pren seriosament la privacitat de les serves dades i, per això, aplica una Política de Protecció de Dades basada en els principis de protecció de dades de la normativa andorrana i de la Unió Europea.

Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de Protecció de Dades.

9. Política de Cookies

Quan Vostè visita el nostre lloc web, rebem automàticament la URL del lloc del que prové i el lloc que visita quan abandona el nostre lloc web. També rebem la direcció de protocol d’ Internet del seu ordenador (direcció IP) i el tipus de navegador que està utilitzant. Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències globals per la millora del servei. Aquesta informació no es comparteix amb tercers sense el seu consentiment. De manera addicional, recopilem automàticament altres dades personals mentre Vostè navega pel lloc web, tal com s’ indica en la nostra Política de Cookies.

10. Responsabilitats

Multisegur Assegurances SA refusa la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els continguts del lloc web tenen com a única finalitat la d’informar sobre els serveis que ofereix Multisegur Assegurances SA.

Multisegur Assegurances SA no garanteix la continuïtat del funcionament d’aquest lloc web, així com que es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Multisegur Assegurances SA no es fa responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per la visita i utilització del lloc web.

11. Duració i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, Multisegur Assegurances SA tindrà dret a modificar el termes i condicions aquí estipulats.

Multisegur Assegurances SA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, la operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de que Vostè pugui sol·licitar indemnització alguna.

12. Legislació i jurisdicció aplicable

L’aplicació i interpretació dels termes continguts en aquest Avís Legal es regeixen per la legislació vigent del Principat d’Andorra. En el cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d’algun d’aquests termes, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, es sotmeten a la jurisdicció de la Batllia.

Data de l’última modificació: 03/10/2022

CONTACTE

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ A:


Truca’ns

Adreça

Baixada del Moli, 14 baixos AD500, Andorra la Vella

PRINCIPAT D’ANDORRA


Horari oficina

De dilluns a dijous: 9.00 a 18.00 hores.
I divendres: 9.00 a 15.00 hores